Bilservice og bilreparasjonDiagnoseBremseservice og bremsereparasjonBatteriserviceBelysningEksos analyseDekkserviceBilglassDieselserviceAC-serviceService på tilleggsvarmer
Bosch Car Service

Jølster Bil AS

Meny

AC-service

AC-service

Når tok du sist ein service eller kontroll på klimaanlegget? Med regelmessig kontroll av AC-anlegget oppnår du jevnere drift og unngår større reparasjoner som er meir kostnads- og tidkrevende.

Eit AC-anlegg sørger ikkje berre for at du får ein behageleg temperatur i kupeen. Det filtrerer også lufta som kjem inn, slik at du ikkje pustar inn eksos og anna forureinsing. Det er ein risiko for at klimaanlegget fungerar dårlig utan at du er klar over det. Du og dine passasjerar pustar då inn forurensa luft, noko som kan være helseskadeleg. Det er veldig viktig at kupéfilteret skiftes ut med jevne mellomrom. Smuss i gamle filter er god grobotn for bakterier og muggsopp i den kalde årstida. Husk difor å skifte ut filteret én gang i året, eller i henhold til bilprodusentens anbefalingar.

Eit velfungerende klimaanlegg skånar også miljøet ettersom det hindrar lekkasje av kjølemiddel. Klimaanlegget vil miste kjølemiddel over tid(2-4år) og etterfylling kreves, men ved ein lekkasje held det ikke å "fylle på" anlegget. Vi tester og feilsøker klimaanlegget ordentlig slik at du veit om systemet må reparerast.

Jølster Bil AS - et bilverksted i Bosch Car Service

Vi er ein bilverkstad i Bosch Car Service - den største, frittståande bilverkstadkjeden i verden. Hos oss kan du få utført alle typar bilreparasjonar og bilservice for alle bilmerke - bensin, diesel, hybrid og elektriske bilar. Våre velutdanna teknikarar kan utføre diagnose og kontroll av bilens elektronikk med Bosch’ avanserte testteknikk. Vi nyttar bilreservedeler med Boschgarantert kvalitet. Det innebærer at du får minst like god kvalitet som på merkeverkstedet og at du køyrer herifrå med nybilgarantien intakt. Velkommen till Bosch Car Service!