Jølster Bil AS
service service-and-repairsservice diagnosisservice brake-serviceservice battery-serviceservice lightsservice exhaust-systemservice extra-servicesservice tire-serviceservice car-glassservice diesel-serviceservice ac-serviceservice additional-heating

Nye Jølster Bil

Vi starta i vinter ein omfattande renoveringsprosjekt i våre lokaler. Det er hovudsakleg den administrative delen av verksemda som har fått eit ansiktsløft i denne omgong.

Renoveringa er i hovudsak fullført, og vi er nøgde med resultatet. Våre tilsette har fått prima fasilitetar, og som kunde vil du møte eit fornya resepsjonsområde.

Om du likar å bestille på nett kan du bestille mange oppdragstypar i vår nettbutikk. Nøklar kan leverast og hentast 24/7 via Sharebox utanfor døra.

Velkommen innom til gamle og nye kundar !