Jølster Bil AS

AC-service

Når tok du sist ein service eller kontroll på klimaanlegget? Med regelmessig kontroll av AC-anlegget oppnår du jevnere drift og unngår større reparasjoner som er meir kostnads- og tidkrevende.

Eit AC-anlegg sørger ikkje berre for at du får ein behageleg temperatur i kupeen. Det filtrerer også lufta som kjem inn, slik at du ikkje pustar inn eksos og anna forureinsing. Det er ein risiko for at klimaanlegget fungerar dårlig utan at du er klar over det. Du og dine passasjerar pustar då inn forurensa luft, noko som kan være helseskadeleg. Det er veldig viktig at kupéfilteret skiftes ut med jevne mellomrom. Smuss i gamle filter er god grobotn for bakterier og muggsopp i den kalde årstida. Husk difor å skifte ut filteret én gang i året, eller i henhold til bilprodusentens anbefalingar.

Eit velfungerende klimaanlegg skånar også miljøet ettersom det hindrar lekkasje av kjølemiddel. Klimaanlegget vil miste kjølemiddel over tid(2-4år) og etterfylling kreves, men ved ein lekkasje held det ikke å “fylle på” anlegget. Vi tester og feilsøker klimaanlegget ordentlig slik at du veit om systemet må reparerast.