Jølster Bil AS

Eksos analyse

Treng du å skifte ut eller få sett over eksosanlegget? Bosch Car Service utfører service på alle typer eksosanlegg for alle bilmerker. Vi bruker berre reservedeler av beste kvalitet. Du kan også få hjelp med å løyse problem med katalysatorar, lamdasystem og dieselpartikkelfilter.

Eit nytt eksosanlegg kan ofte lønne seg fordi det fører til at motoren arbeider meir effektivt og at drivstofføkonomien blir bedre. Et annet viktig aspekt er at miljøpåvirkninga blir mindre. Hvis du har ein mistanke om at det er ein lekkasje i eksosanlegget, er det viktig at du ikkje venter for lenge med å gjere noko med det. Eksosen inneheld helseskadeleg karbonmonoksid som kan finne veien inn i kupeen.

Spør gjerne etter våre gunstige pakketilbud som omfattar både eksosanlegg og arbeidskostnader.