Jølster Bil AS

Service på tilleggsvarmer

Ein kald vintermorgen kan det være deilig å sette seg inn i ein oppvarma bil. Er motoren forvarma, slepp bilen dessuten ut opptil 80 prosent mindre karbondioksid og hydrokarboner dei første kilometerane. Andre fordelar er at slitasjen på motoren blir mindre og at drivstofføkonomien blir betre.

Hvis bilen din har ein drivstoffdreven motor-/komfortvarmer eller annen tilleggsvarme, kan vi sjølvsagt utføre service på den også. Vi har utdanning og brei erfaring og med varmarar frå for eksempel Eberspächer og Webasto for både bensin- og dieselbilar.