Jølster Bil AS
service service-and-repairsservice diagnosisservice brake-serviceservice battery-serviceservice lightsservice exhaust-systemservice extra-servicesservice tire-serviceservice car-glassservice diesel-serviceservice ac-serviceservice additional-heating

Dekk

featured image

Vi har dine nye dekk!

Det er ingen overdrivelse å seie at dekkeigenskapane er livsviktige. Slitne sommardekk kan for eksempel auke bremselengda med opptil 70 %. Val av dekk er ikkje berre viktig i et sikkerhetsperspektiv. Dekk har også noko å seie for lydnivået i kupeen og køyrekomforten. Våre medarbeidarar i butikken har kunnskapen til å rettleie deg fram til kva dekk som eignar seg best for nettopp din bil.

Korleis veit du når det er på tide med nye dekk?

Minimumskravet for mønsterdjupne er 1,6 millimeter. I vintersesongen skal den vere minst 3 mm. Ettersom dekket hardnar til, kan også egenskapene forringast over tid. Normalt, uten hensyn til slitasje og kjørestrekning, brukar vi å anbefale at ein ikkje brukar sommerdekk som er eldre enn åtte år og vinterdekk som er eldre enn fire år. På sida av dekket er det ein firesifra kode som angir veke og år for når dekket er produsert. Er du usikker på om dekka dine oppfyller krava, er du velkommen innom oss for ein sjekk.