Våre tenester

Jølster Bil tilbyr eit breitt spekter av tenester for bilen din. Klikk nedanfor for meir informasjon.

Filtrer etter tjeneste
Elektronisk systemteneste Inspeksjon og kontrollar Dekkservice Bilreparasjon og service Andre tenester

Elektronisk systemteneste

Diagnose

Jølster Bil kan tilby eit komplett spekter av elektronisk service, frå å diagnostisera og reparera problem med styreenhetene til køyretøyet, kalibrere førarassistentar, til å sjekka og skifta batteri.

Batterisjekk

Ein enkel batterisjekk frå Jølster Bil kan hjelpa deg med å unngå bryderiet med eit utlada batteri.

Inspeksjon og kontrollar

EU-kontroll

Nesten 25 % av alle bilar på vegen har alvorlege feil og manglar. EU-kontroll hos Jølster Bil gjev påliteleg informasjon om bilen din er trafikksikker. Dette hindrar ikkje berre trafikkulykker, men bidrar også til å unngå bøter og kostbart reparasjonsarbeid. Du bør alltid i tillegg overhalde køyretøyets serviceintervall, slik at du til einkvar tid kan køyre trygt og sikkert. Vi er godkjent inntil 7500kg.<br><br>Hugs å legg fram refleksvest, varseltrekant og eventuelt ladekabel synleg for kontrolløren når du leverer bilen.

Inspeksjon og service

Jølster Bil kan levera profesjonelt inspeksjons- og vedlikehaldsarbeid samtidig som du beheld garantidekninga til produsenten for nye bilar.

Service for el- og hybridbilar

Bosch har vore involvert heilt frå byrjinga i utviklinga av nye komponentar for hybrid- og elektriske køyretøy. Bosch leverer no utstyr til dei fleste produsentar av hybridbilar som originalutstyr. Derfor har Jølster Bil dyktige Bosch Car Service-mekanikarar med full erfaring innan reparasjon og vedlikehald av desse køyretøya.

Dekkservice

Dekkhotell

Jølster Bil kan lagre dine hjul. Vask og kontroll inngår, så kan vi levere nye dekk når det trengs, og hjula dine skal vere klar til sesongskifte.

Dekk BestDrive partner

I samarbeid med BestDrive tilbyr Jølster Bil eit bredt utval av dekk til alle typar køyrety. Vi leverer dekk og felg til person og varebil.

Bilreparasjon og service

Reparasjon og vedlikehald av bremser

Bremsereparasjon og service hos Jølster Bil garanterer tryggleiken din på vegen.

Lyskontroll

Å sjå og bli sett er eit viktig aspekt ved vegtryggleiken uansett tid på året. Derfor er det ein god idé å få kontrollert billysa regelmessig hos Jølster Bil.

Klimaservice

Jølster Bil kan utføra service på klimaanlegget ditt. Dra nytte av regelmessig klimaservice.

Bilglass

Vindauga til bilen er avgjerande for tryggleiken, og sjølv den minste riper kan få alvorlege konsekvensar. Av denne grunn bør ekspertane våre omgåande reparera skadar forårsaka av steinsprut. Viss det er nødvendig, vil Jølster Bil installera eit heilt nytt vindauge – på ein profesjonell og nøyaktig måte.

Montering og reparasjonar tilleggsvarme

Ein kald vintermorgon kan det være fint å sette seg inn i ein oppvarma bil. Er motoren forvarma, slepp bilen ut opptil 80 prosent mindre karbondioksid og hydrokarbonar dei første kilometerane. Andre fordelar er at slitasjen på motoren vert mindre og at drivstofføkonomien vert betre. Vi kan montere system frå DEFA, Webasto eller Eberspacher. Hvis bilen din har en drivstoffdrevet motor-/komfortvarmer eller annan tilleggsvarme, kan Jølster Bil sjølvsagt utføre service på den også. Vi har brei erfaring med varmarar frå for eksempel Eberspacher og Webasto for både bensin- og dieselbiler. <br><br>Bestill annen reparasjon i nettbutikken, eller ta kontakt på telefon eller epost.

Andre tenester

Leigebil

Jølster Bil tilbyr rimeleg erstatningsbil for deg om du har din bil hos oss. Legg det inn som ein merknad i di bestilling.