Jølster Bil AS

Bilglass

Bosch Car Service tilbyr komplett ekspertservice for alle bilmerker. Bilglass er ikkje unntatt. På vårt verksted kan du få rask hjelp til å skifte eller reparere bilglasset om den har vore utsett for steinsprut eller innbrot.

Reparere eller skifte bilglass?

Som regel er det mogeleg å reparere eit bilglass dersom skaden er mindre enn 10mm mellom ytterpunkta. Skaden må imidlertid ikkje være nærare enn 5 cm fra kanten av ruta.

Ikkje vent for lenge med å reparere bilglasset

Ein liten skade fra ein stein kan raskt utvikle seg til ei sprekke. Har uhellet vore ute, er det viktig at du reparerer bilglasset så snart som mulig.

Eit skada bilglass kan være trafikkfarlig

Husk at ei skada vindusrute kan forårsake distraksjoner i trafikken og gi svekka sikt ved mørkekjøring og ved dårleg vær. Det kan også resultere i karakter 2 eller dårligere på det aktuelle kontrollpunktet i kjøretøyskontrollen.