Inspeksjon og service

Jølster Bil kan levera profesjonelt inspeksjons- og vedlikehaldsarbeid samtidig som du beheld garantidekninga til produsenten for nye bilar.

Vi førebur køyretøyet ditt for obligatoriske inspeksjonar og sørgjer for at det oppfyller nødvendige standardar. Dei dyktige mekanikarane våre og avansert utstyr garanterer køyretøy som er trafikksikre samtidig som vi minimerer miljøpåverknaden. Anten det handlar om å oppfylla periodiske inspeksjonskrav eller forbetra tryggleiken med ein grundig inspeksjon, leverer vi påliteleg og effektiv bilvedlikehald.

Inspeksjon og service

For alle bilmerke uansett alder

Komplett med produsentdekning og mobilitetsgaranti

Oppføring i serviceheftet til bilen, fysisk eller elektronisk

Godt å vita

Service tilpassa bilen

Hos Bosch Car Service utfører vi køyretøykontrollar på grunnlag av spesifikasjonane til produsenten. Ekspertpersonalet vårt granskar alle komponentar og kontrollerar ei rekkje system – frå motor til elektronikk og bremser. Viss ønskjeleg vil vi også skifta olje og oljefilter, etterfylla alle væsker etter behov og skifta ut defekte eller slitne delar med delar av topp kvalitet. Dette held ikkje berre oppe verdien av bilen, men sikrar også produsentgarantidekning.

For eldre bilar kan vi tilby basis service som eit alternativ.

Service for nye bilar

Er du ein av dei som trur at servicen på ein ny bil må utførast på verkstaden til produsenten for å ikkje mista garantidekninga? Viss ja, kan vi forsikra deg om at alle kvalifiserte verkstader kan utføra slikt arbeid, utan at det påverkar produsentgarantien. Dette betyr at viss du får bilen kontrollert på eit Bosch Car Service-verkstad, har du full garantidekning, i tillegg til at du kan dra nytte av fordelane med garantien vår om fri mobilitet.

Kvifor inspeksjon er så viktig

Sjølv om talet på dødsulykker er på veg ned har framleis nesten 25 % av alle bilar på vegen alvorlege feil og manglar. Periodisk vedlikehald av bilen er den einaste måten du omgåande kan oppdaga og korrigera eventuelle feil eller defektar på. Grundig service er alltid fornuftig, anten du køyrer den same bilen eller vil sikra ein god gjensalsverdi. Ein grunnleggjande køyretøykontroll eller inspeksjon hos Bosch Car Service garanterer betre og sikrare køyring.

Tid for service?

Du kan booka ein serviceavtale hos oss i dag med berre nokre få enkle trinn. Vi vil gi deg service på produsentnivå, basert på din bils alder og køyrelengde.

Alternativt, viss du har spørsmål eller vil snakka med oss først, kan du ringja oss eller senda oss ein e-post.

Eksperttipset vårt

«Viss du får utført service på bilen hos Bosch Car Service, kan du også dra nytte av fordelane med vår mobilitetsgaranti, som hjelper deg viss du får biltrøbbel i Europa»

  • Rask assistanse ved havari, ulykker eller andre uhell
  • Ingen egenandel
  • Europadekning
  • Utkøyring av drivstoff
  • Opplåsing av bil
  • Hotellovernatting