Klimaservice

Jølster Bil kan utføra service på klimaanlegget ditt. Dra nytte av regelmessig klimaservice.

Klimaanlegg er ein viktig del av køyrekomforten vår i dag, og sørgjer for eit behageleg og helsevennleg miljø. Det er derfor ubehageleg å slå på klimaanlegget og oppdaga at det ikkje kjøler eller filtrerer effektivt som du ønskjer. Faktisk kan eit dårleg vedlikehaldt system bidra til ein usunn atmosfære i kupeen. Løysinga er å gjennomføra klimaservice årleg.

For køyrety med elektriske drivlinjer kan også klimaanlegget spele ei avgjerande rolle for å halde stabil temperatur på HV-komponentar, der anlegget kan både kjøle og varme.

Klimaservice

Nyt ein jamn og behageleg temperatur

Filtrar ut mange luftborne forureiningar

Unngå ubehagelege lukter frå klimaanlegget

Godt å vita

Kva blir sjekka under ein klimaservice?

Som du sikkert veit, fungerer klimaanlegg ved å sirkulera kjølemediet. Å fylla på dette kjølemediet er ei av hovudoppgåvene under ein klimaservice, sidan system vanlegvis mistar noko av det kvart år. Dette er ikkje ein jobb som kan utførast heime.

Etter at vi har fylt på rett mengde kjølemedium, er det viktig å sjekka at alt er i god stand. Viss du ikkje bruker klimaanlegget ditt regelmessig, spesielt når det er kjøligare ute, kan tetningane i systemet tørka ut og byrja å leka. Viss vi oppdagar nokre problem, er vi fullt kvalifisert til å handtera reparasjonar på klimaanlegget, men vi vil alltid få godkjenninga di først. Målet vårt er å halda deg komfortabel på vegen, så du kan stola på oss til å ta vare på klimaanlegget i bilen din.

Kjøling i klimaservicen din

Du kan få bilen din servicert når som helst på året. Verkstaden vår tilbyr kvalifisert og rask feilsøking med det nyaste testutstyret frå Bosch året rundt. Dei dyktige mekanikarane våre nyttar seg ikkje berre av sin eigen omfattande kunnskap, men jobbar også med alle Boschs kvalitetsprodukt og spesifikk serviceinformasjon for alle modellar.

Filtrering i klimaservicen din

Filteret i klimaanlegget ditt speler ei avgjerande rolle i å halda lufta inne i bilen rein og fri for uønskte partiklar. Filteret vil naturleg bli fullt over tid og missa effektiviteten sin. Derfor blir det vanlegvis tilrådd å byta filter under klimaservicen. Dette er gunstig for alle bileigarar, men det er spesielt viktig for dei som lid av høysnue eller allergiar. Det blir endå viktigare viss du ofte transporterer barn som har helseproblem som desse.

For å vera føre var, er det best å kontakta oss tidleg på våren, før vêret blir varmt og pollenspredninga stig. På denne måten kan vi inspisera og servicere klimaanlegget ditt og sørgja for at det er i topp stand for den kommande sesongen. Ikkje nøl med å ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpa deg med å pusta lett og halda oppe eit komfortabelt miljø inne i køyretøyet ditt.

Bestill klimaservice

Du kan enkelt bestilla klimaservicen din hos oss i dag ved å følgja nokre enkle steg.

Alternativt kan du ringja oss eller senda oss ein e-post viss du har nokre spørsmål eller ønskjer å snakka med oss først.

Eksperttipset vårt

«Bruk klimaanlegget heile året, sjølv når det er kaldt. Dette bidreg til å smørja tetningane, førebyggja lekkasjar og unngå dårleg lukt forårsaka av fukt eller bakteriar i filteret. Bruk klimaanlegget regelmessig og få eit behageleg inneklima.»