Service for el- og hybridbilar

Bosch har vore involvert heilt frå byrjinga i utviklinga av nye komponentar for hybrid- og elektriske køyretøy. Bosch leverer no utstyr til dei fleste produsentar av hybridbilar som originalutstyr. Derfor har Jølster Bil dyktige Bosch Car Service-mekanikarar med full erfaring innan reparasjon og vedlikehald av desse køyretøya.

Dei dyktige teknikarane våre er ekspertar på handtering av elektriske og hybridbilar, og sikrar nøyaktig feilsøking og trygg handtering av elektriske komponentar. Med tilgang til eit breitt utval av kvalitetsprodukt frå Bosch, garanterer vi påliteleg service, inspeksjon og reparasjon for elektriske motorar, batteri og alt anna din elbil/hybridbil treng.

Service for el- og hybridbilar

Omfattande systemekspertise

Haldbare og robuste originale reservedelar frå Bosch

Effektiv diagnostisk teknologi for dei nyaste drivlinjedesigna

Godt å vita

Elektrisk ekspertise og tryggleik

Hybridbilar har to typar framdrift, noko som betyr at feilsøking er meir komplisert enn med konvensjonelle system. I tillegg krev både elektriske og hybridbilar ekspertkunnskap for å jobba trygt med elektriske komponentar, høg spenning og farleg straum. Derfor bruker dei dyktige mekanikarane våre dei nyaste diagnoseverktøya og tekniske data. Alle våre tilsette har kompetanse på sikkert arbeid på elektriske bilar, medan to av våre teknikarar har utdanning på høgste nivå – dvs høgvolt ekspertar.

Garantert Bosch-kvalitet

Verkstaden vår har ikkje berre dyktige tilsette, men også mange ulike kvalitetsprodukt frå Bosch. Dette betyr at vi har tilgang til alle delane som trengst for å utføra service, inspeksjon og reparasjon av elektriske og hybridbilar, frå elektriske motorar til batteri og spesielle ladarar. Fordelen er ein god balanse mellom pris og yting, lågare kostnader og høgaste kvalitet.

Framtida for fri mobilitet er rein

Elektrisk og hybridteknologi, som sparer drivstoff og kan redusera CO2-utsleppa med opptil 35%, er eit viktig steg mot ei berekraftig framtid. Den støttar reinare transport og bidreg til å redusera miljøpåverknaden vår. Bosch har allereie spelt ei leiande rolle i utviklinga av berekraftige drivsystem – frå enkelte produkt til omfattande systemekspertise. Teknikarane våre nyt direkte godt av denne omfattande kunnskapen.

Treng du el- og hybridservice?

Du kan bestilla service til hybrid-/elbil hos oss i dag med nokre enkle steg. Vi vil gi deg service på produsentnivå basert på alderen og køyrelengda til køyretøyet.

Alternativt, viss du har spørsmål eller ønskjer å snakka med oss først, kan du ringja oss eller senda oss ein e-post.

Eksperttipset vårt

«Dei fleste produsentar oppgjer ei grense for kor mykje du skal lade opp batteriet til vanleg. Sett deg inn i produsentens råd om lading av din elbil»